📍 بررسی یک خطای فراگیر و مهم در مجلات ایرانی
🔰 آیا مجلات ایرانی مجاز به درج لایسنس کپی رایت در مقالات خود هستند؟
🔗 https://sites.kowsarpub.com/scinews/articles/110375.html

Comments

Be the first to add a comment