سازمان نظام صنفی رایانه ای خواستار قانون گذاری و صدور مجوز برای استخراج ارزهای دیجیتال شد.

متن کامل بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه:
https://exchangehall.ir/2a5c

Comments

Be the first to add a comment