دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج ارزهای دیجیتال اعلام شد.گفتنی است که این دستورالعمل در مرحله پیش‌نویس قرار داشته و هنوز توسط وزیر صمت امضا نشده است.

متن دستور العمل :https://exchangehall.ir/lr8g

Comments

Be the first to add a comment