قابل توجه کاربران نرم افزار تام 😀
جهت دریافت هرگونه مشاوره در مورد نحوه ی پرداخت حق بیمه با شماره ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات تامین اجتماعی تماس حاصل فرمایبد
همچنین سامانه
۱۴۲۰.tamin.ir
جهت ثبت درخواست ویا ثبت شکایت و … فعال می باشد
@tamand

Comments

Be the first to add a comment