۱۴ دی ماه ساعت ۱۸ یک لایو در لینکدین با موضوع مهندسی نما از منظر ایمنی و پایداری محیط زیستی خواهیم داشت.

اگر تمایل دارید در این رویداد زنده مشارکت بفرمایید از طریق اپلیکیشن لینکدین در رویداد ثبت نام بفرمایید.
https://www.linkedin.com/events/6880052419745656832/

@FacadeForum

Comments

Be the first to add a comment