اگر راستی راستی می‌خواهی چیزی بفهمی بیش از همه چیز باید از خر تقلید پیاده شوی و چنین گفته اند و چنین می‌گویند را بدور بیندازی و مرد شعور و فهم خودت بشوی ...

📗 دارالمجانین
✍🏻 محمدعلی جمالزاده

.

Comments

Be the first to add a comment