🔥تاج و تخت بازی ۳

💢 امروزه خیلی از ما بازی‌های ویدئویی بسیاری را در سبک‌های مختلف و دستگاه‌های متنوع تجربه کرده‌ایم 🖥 🎮 🕹 ...!
اما بازی‌ها نیز، همانند دیگر تکنولوژی‌ها تاریخچه‌ای داشته‌اند، از جایی آغاز شده و سیر تکاملی خود را طی کرده‌اند.
اکنون اما بازی‌ها تنها یک سرگرمی چند دقیقه‌ای نیستند، بلکه می‌توانند با داستان پردازی و کارگردانی قوی اثری بیشتر از یک شاهکار سینمایی بر مخاطب بگذارند 📽😎🔥

✔️ اکنون قصد داریم از #طلوع کم فروغ تا #موفقیت و #محبوبیت امروزی این صنعت، فراز و نشیب و عوامل آن، مسیر پرچالش پیشرفت و توسعه روز‌افزون، رقابت شرکت‌های بازی‌سازی و البته بعضی عناوین محبوب و خاطره‌ساز و داستان‌های پشت این‌ها که احتمالا نشنیده‌اید، همه را اینجا مورد بررسی قرار دهیم.

❗️🔥 https://bit.ly/2Z59hwA 🔥❗️

الفبایت الفبای بهترین‌ها
#alefbyte
#game
#gaming
#gamehistory

Comments

Be the first to add a comment