شارژ سریع 10 دقیقه ای برای 9 ساعت استفاده⚡️ همچنین در 1.5 ساعت به طور کامل شارژ می شود.
با استفاده از CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT Wireless ، همیشه برای نبرد آماده خواهید بود!
@MSIFARSI

Comments

Be the first to add a comment