🔴 در حالی که سران رژیم ج.ا جیب های خودشان و تروریستها در منطقه را با بیت المال پر می کنند، حدود ۶۰ میلیون ایرانی به زیر خط فقر کشیده شده اند.

#چهل_یک_سال_چپاول
@SepehrAzadi

7 comments

האמד
مملکت ما مثل کوه طلاس که دست آخوند دزد و سپاهی قاتل و بسیجی گوسفند افتاده
آتئیست
توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه نه گم بشه چون باز یکجای دیگه رو گند میزنه
SadraS
کیرم تو کص مادر جندت خارکسه کیرم تو انقلابتون
آتئیست
ریدم به اول وآخرتون
جیباشون مثل جیب ترامپ پر شده
Infernal Man
هنگامی ک پشت چراغ قرمز وایسادی با پرایدت ی دفعه ی شاسی بلند میاد کنارت همون لحظه از سرت ی خط فرضی بکش تا شاسی بلند اون سر خط میرسه ب خایه های شاسی، اون خط و میگن خط فقر همون خطی ک سرت و خایه های شاسی تو ی راستا قرار میگیره