https://news.dtkt.ua/ru/taxation/profits-tax/57906
:: Старые сапоги служат как новые)))

"...у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації вартості придбаного (безоплатно отриманого) основного засобу, що був у використанні, встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), однак він не може бути меншим за мінімально допустимі строки, визначені пп. 138.3.3 ПКУ...." :: 26.09.19 ::

Tags: #Амортизация #ОС #НалогНаПрибыль

Comments

Be the first to add a comment