💥نقد و بررسی قسمت ششم سریال
❤️ love🌜
death🗑
+
🤖robots🍓

💢قسمت ششم این سریال ترین‌های زیادی را به خود اختصاص داده است!!
این قسمت کوتاه ترین،سیاسی‌ترین و یکی از خوش ساخت‌ترین قسمت‌های سریال است.

♨️نقد این قسمت را از دست ندهید...!😉

❗️💥https://bit.ly/3dysv21💥❗️

الفبایت الفبای بهترین‌ها
#alefbyte
#love_death_robots
#series
#animation

Comments

Be the first to add a comment