ٸای لە قەدری عایشە شان
<unknown>
{ عایشە شان }

آهنگ { ٸای لە قەدەرێ یار }

📢 تاریخ سیاە و سفید کُردستان
👇👇
🆔 @TSS_KURDISTAN
🆔 @TSS_KURDISTAN

2 comments

.زۆر زۆر خۆشە رۆحی بەرێزی شاد
زور سوپاس بو ئیوەی بەریز کە کولتور و موسیقان کوردی بەلاو ئەکەن و ناهیلین لی بەین بچیت❤️❤️❤️