#کارگاه

دومین مدرسه فلسفه و علوم شناختی: رویکرد‌های 4E(بدنمندانه) برگزار می‌کند

🔰 آشنایی با ادراک بدنمندانه
👤 ارائه‌کننده: ابوطالب صفدری(دکتری فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف؛ دبیر علمی مدرسه فلسفه و علوم شناختی)

⭕️ با حضور پروفسور Shaun Gallagher در جلسه پایانی

🗓 هفته پایانی شهریور و هفته آغازین مهر؛ ساعت 18 الی 19:30
🌐 ثبت‌نام در:
📎 b2n.ir/4ecog-2

❗️ به همراه تخفیف دانشجویی

————————
🆔: @philsharif

Comments

Be the first to add a comment