یک پست کاملا مردانه در مجموعه ی #blindness_skills /آموزش #اصلاح_صورت از #محمد_خادمی.
قبلا در باب تمیزی ظاهر و لباس و اهمیتش برای یک فرد #نابینا نوشته ایم. دقیقا نمیدانیم که چه کسانی پند گرفته اند، و چه کسانی ملال! اما همه ی ما به خوبی میدانیم که یک فرد نابینا، برای این که باور، پذیرفته و دیده شود، باید بیش از سایر افراد جامعه به تمیزی ظاهر و لباسش اهمیت دهد. دیگر سخن کوتاه میکنیم و آقایان خوشتیپ نابینا را به دانلود و شنیدن آموزش عملی #تراشیدن_ریش از محمد خادمی دعوت میکنیم. دانلود از همین پست.

با شما، تا رسیدن به استقلال کامل. شناسه ی دریافت پیشنهاد و محتوای آموزشی،
@Blind_shop

لینک کانال:
@blindness_skills

لینک گروه:
@blindness_skills1

Comments

Be the first to add a comment