💭 تفاوت فسفرپلیت و RVG چیست؟

🔺همانطور که می دانید فسفرپلیت و RVG دو وسیله برای عکسبرداری از دندان هستند که هریک دارای ویژگی های مهم و اساسی می باشند.

🔸 سعی شده در این مقاله عملکرد هریک را به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و به این سوال که کدام یک کارایی بیشتری دارد، پاسخ داده شود.

👈 مقایسه کامل فسفرپلیت و RVG

🌐 Rionizco.ir
💎 join channel

Comments

Be the first to add a comment