This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 پنجشنبه ۳ مهر - اعتراض مردم اهواز به سهمیه بندی گاز


کشتی ھای نفتی ج اسلامی برای حفظ دیکتاتوری رژیم ونزوئلا بە کاراکاس می رسند اما گاز خوزستان بە اھواز نمی رسد

@SepehrAzadi

18 comments

Show 8 more comments
عمو علی کشته زیاد دادیم الان وقت اعتصابات
و اعتراضات به جا و مردمی است، بله ایندفعه باید میلیونی با همکاری خود طرفدارانشان به خیابان
بریزیم چون الان دست رهبر رهزن برای خیلی
طرفداران رژیم رو شده و زمینه برای یک انقلاب
سکولار دمکراسی واقعی جور است
پنجشنبه ۳ مهر

یزد
این هم صف کپسول گاز میدان کشاورز فعلا ۳ساعت داخل صف وایستادیم هنوزم معلوم نیست گاز بیاید
و هنوز سرما شروع نشده
🔴انقلاب گرسنگان در راه است!

فراگیر شدن فقر در کشور و تبدیل شدن اعتراض #غذا_نیست_ترس_نیست به یک جنبش
#غذا_نیست_ترس_نیست#
#اعتصاب_رهایی#

https://t.me/setad_markazi/2306

@Hoshdar_Nameh
خدا کنه ولی منم موافقم بسه کشته باید زیرکانه و هشیارانه حرکت کرد اگه میلیونی نباشه هیچ کدوم نمیشه ، درس میشه به امید خدا
.
#ایران_اشغالی

@IRAN24Live @IranFreedomList
آتئیست
فعلا که به مقام زامبیت رسیدیم از بدبختی وگشنگی😂
האמד
ملتی که اتحاد ندارد و هرکسی دنبال جیب و نفع زودگذر خودش است همیشه بنده و برده ظالمین خواهد ماند
رمز پیروزی در اتحاد و کمی از منافع شخصی گذشت کردن هست
تا این دو محقق نشود هزار سال ما اسیر خواهیم ماند و بری آخوند بردگی میکنیم
گاز بی گاز اعتراض وارد نیست