📙 کتاب راهنمای نمایه سازی مجلات دانشگاهی

📍نمایه سازی یک مجله علمی پژوهشی به زبان ساده به معنی قراردادن آن مجله در یک کتابخانه میباشد. بطور قطع هدف نهایی از انتشار هر مجله "خوانده شدن" آن و کمک به حل مشکلات علمی است. متاسفانه در کشور ما، همانگونه که "مدرک گرایی" موجب فساد در علم و آفت دانشمندان ما شده است، "نمایه سازی" هم موجب فساد در مجلات گردیده است. هدف از نگارش این کتاب، آشنایی سردبیران و هیات تحریریه با نمایه سازهای مختلف و پرکاربرد در دنیاست. در ذیل به معرفی کتاب و محتوای آموزشی اثر میپردازیم.

https://sites.kowsarpub.com/scinews/articles/110179.html

Comments

Be the first to add a comment