🦷 ارگونومی در دندانپزشکی چیست؟

آیا شما هم بعد از معاینه و درمان چند مریض خسته می شوید؟

آیا در ناحیه گردن و یا شانه درد احساس می کنید؟

🔸این یکی از شایع ترین مشکلات برای دندانپزشکان عزیز است. ارگونومی صحیح می تواند تمامی این موضوعات را برطرف کند.

👈 همه چیز در مورد ارگونومی دندانپزشکی

🌐 Rionizco.ir
💎 join channel

Comments

Be the first to add a comment