🔴تشکل‌های عاریتی به نام دفاع از حقوق معلولان برای خود کار می‌کنند

💢در تهران حدود ۱۰۰ انجمن و تشکل و خیریه وجود دارد اما این تعداد تاثیر مثبتی در پیشبرد مطالبات معلولان نداشته است.

⚠️تشکل‌های زیادی به نام معلولان به ثبت رسیده است اما تمام این تشکل‌ها واقعاً برای منافع معلولان کار نمی‌کنند و گاهاً برای برای پیشرفت انجمن خودشان یا شاید برای دریافت بودجه تابلوی «دفاع» از حقوق معلولان را سردر تشکل‌شان گذاشته‌اند. اگر تاریخچه فعالیت این انجمن‌ها را نگاه کنید هیچ اقدام مثبتی که به نفع معلولان باشد، نمی‌بینید. حتی مذاکره نصفه و نیمه نیز از آنها دیده نمی‌شود. بالاخره بهزیستی بودجه‌ای به تشکل‌های معلولان اختصاص می‌دهد. برخی از آنها شاید در ظاهر بودجه‌ای نگیرند اما از راه‌های مختلف مبالغی را دریافت می‌کنند. به هر حال این عرصه تبدیل به جایی برای کسانی شده که فعالیت صنفی نمی‌کنند اما نام فعال صنفی را با خود یدک می‌کشند...

🔗گزارش کامل
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-833570

@dscampaign | کمپین معلولان

Comments

Be the first to add a comment