دوستان گاهی پیش اومده بخواید فایل بزرگی رو با پایتون باز کنید ولی رم سیستم نکشه
در این موارد بهتره فایلو بصورت استریم بخونید

import io

with io.open(fileparh, mode='r', buffering=-1, encoding=None, errors=None, newline=None, closefd=True) as src:

for line in src:

print(line)
...


#python #پایتون

Comments

Be the first to add a comment