همکار محترم سرکارخانم آتش‌پنجه
با نهایت تاسف ضایعه غم‌بار درگذشت پدرهمسرتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر جمیل آرزومندیم.

موسسه بین‌الملل خوارزمی
_________________
@kharazmi_kla

Comments

Be the first to add a comment