📣#اطلاعیه_آموزشی

🔻الزام رعایت ضوابط طراحی لرزه ای در ساختمانها توسط اعضای سازمان

♦️مطابق با بخشنامه ۶۰۵۴۴۴/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲، در خصوص رعایت ضوابط طراحی لرزه ای در ساختمانها با موضوع استاندارد ۲۸۰۰ و پیوست‌های اول تا ششم، مهندسان عضو سازمان ملزم به رعایت موارد مذکور می باشند.

منبع: مديريت آموزش، توسعه و پژوهش

#روابط_عمومی_سازمان

📣@nezammohandesikho
📣 Instagram.com/nezammohandesi.ir.ro

Comments

Be the first to add a comment