📝نامه #صدیف_بدری نماینده #اردبیل به دکتر #جهانگیری در پاسخ به #فراخوان_۷ #کمپین_معلولان

جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما به پیوست درخواست آقای #بهروز_مروتی به نمایندگی از کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت ( کمپین معلولان) در خصوص مشکلات مطروحه ایفاد می گردد لطفا باتوجه به مفاد مندرج در نامه درخواستی دستور فرمائید مراقب با عنایت ویژه مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر مساعدت لازم مبلول و نتیجه را به متقاضی محترم و اینجانب اعلام فرمایند.

⚖️@dscampaign | کمپین معلولان

Comments

Be the first to add a comment