📝 #اطلاعیه

🔸اهالی محترم کوی تعاونی شهرداری

🔹با توجه به اتمام کار لوله گذاری آب منطقه خواهشمند است نسبت به برقراری حق انشعابات قانونی خود و استفاده از آب شرب شهری اقدام نمایید.

💠روابط عمومی و امور مشترکین آبفا بندرامام‌خمینی(ره )

Comments

Be the first to add a comment