۵۰مین گپ گروهی‌صوتی-بررسی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات…
@jebheh
#موقت
این فایل صوتی که در مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ رکورد شده است مرتبط می‌شود به شب قبل آنروزی که طرح صیانت یهویی ۸۵ شد. این فایل رو خوب گوش کنید مخصوصا صحبت‌های کهوند را!!!!
چون بخوبی ذات واقعی بحث VPN قانونی را برایتان توضیح داده است.

Comments

Be the first to add a comment