به مناسبت #روز_عصای_سفید /توصیه ی #نابینایان برای سایر شهروندان جامعه. #فرصتهای_برابر_برای_همه

روز خوب من چه روزیست؟ لطفا برای دوستان و اقوامتان ارسال فرمایید. #هر_نابینا_یک_رسانه

با شما، تا رسیدن به استقلال کامل. شناسه ی دریافت پیشنهاد و محتوای آموزشی،
@Blind_shop

لینک کانال:
@blindness_skills

لینک گروه:
@blindness_skills1

Comments

Be the first to add a comment