یک آموزش بسیار مفید دیگر از بانو جوادیان/این آموزش را بشنوید، و به راحتی و بدون ترس دست به #اتو شوید.
کاربران نابینای عزیز، این نکته را در نظر داشته باشید که اگر یک فرد #نابینا برای انجام روزمره هایش از خانه بیرون بزند، بی تردید ظاهر و لباسش بیشتر از سایر افراد مورد توجه و قضاوت شهروندانی که او را میبینند قرار میگیرد. شاید بعضی از افراد نابینا اینگونه فکر کنند که منظم یا نامنظمی لباسشان به هیچ کس ارتباطی ندارد، و بگویند که هر طور دلم خاست در شهر تردد میکنم و قضاوت شهروندان برایم مهم نیست. اصلا مگر آنها جای من هستند که من را قضاوت میکنند؟ مثلا اگر راست میگویند، خودشان چشمشان را ببندند و دستشان را به اتوی داغ نزدیک کنند. ببینند میتوانند بدون استرس لباسشان را اتو کنند؟ در پاسخ به این افراد باید بگویم که نه جانم! اولا: چطور وقتی که به دنبال کار میگردیم، فریاد و ادعای توانمندیمان گوش فلک را کر میکند، ولی زمانی که به تمیزی و نظافتمان می رسیم ناتوانیم؟ نابینایی که توان تمیز کردن لباس و ظاهرش را نداشته باشد، و برای توانمند سازی خودش تلاشی نکند، حق ندارد فریاد توانمندی سر دهد و بهتر است که کنج خانه بنشیند. ثانیا: انصافا تمام استاندارد های لازم برای تمیزی و نظافت ظاهر و لباسمان توسط همنوعان ساعی و فعالمان کشف و منتشر شده است. فقط کافیست که ما بخواهیم و تلاش کنیم. ثالثا: مگر در شهر یا در نزدیکی ما چند نابینا زندگی میکند؟ پس اگر بگویم که هر کدام از ما نماینده ی قشر نابینایان در شهر و محل زندگیمان هستیم، بیراه نگفته ام! پس لطفا با این افکار ویرانگر چوب به بخت خودمان و همنوعانمان نزنیم. رابعا: شما را به دانلود و شنیدن آموزش تئوری #اتو_کردن لباس از #فاطمه_جوادیان مستعد و مهربان دعوت میکنیم. این آموزش، سال ۱۳۸۵ از روزنامه ی ایران سپید بر گرفته و ضبط شده است. در پایان، با تمام وجود از بانو جوادیان عزیز به دلیل احساس مسئولیت و حس انسان دوستانه ای که نسبت به همنوعانشان دارند تشکر میکنیم. نفسشان برقرار! دانلود از همین پست.

با شما، تا رسیدن به استقلال کامل. شناسه ی دریافت پیشنهاد و محتوای آموزشی،
@Blind_shop

لینک کانال:
@blindness_skills

لینک گروه:
@blindness_skills1

Comments

Be the first to add a comment