بیمه اسب های مسابقه (شرایط، پوشش ها و استثنائات مربوط به این بیمه نامه)
موضوع بیمه نامه: تامین خسارات تلف و نقص عضو اسب های مسابقه ناشی از خطرات تحت پوشش در محدوده جغرافیایی کشور می باشد.
خطرات تحت پوشش :
تلف ناشی از بیماری
تلف و نقص عضو ناشی از حادثه با پوشش حمل و نقل
تلف ناشی از زایمان و سخت زائی بدون دریافت حق بیمه اضافی (برای اسبهای مادیان )
حق بیمه : در گذشته این خطرات به تفکیک نیز ارائه میشد لیکن در حال حاضر کلیه خطرات فوق بصورت یکجا و با نرخ واحد 5 درصد مبلغ بیمه شده
محدوده جغرافیایی : این بیمه نامه صرفا در محدوده کشور ایران میباشد همچنین محل نگهداری اسب میبایست به اطلاع بیمه گر رسیده باشد . ضمنا در صورت جابجایی در سطح خارج از استان میبایست مراتب به اطلاع شرکت بیمه رسانده شود.
فرانشیز :
با توجه به ارزش اسب فرانشیز در 5 طبقه به شرح زیر تفکیک شده است.
از مبلغ 1 تا 21 میلیون 21 % خسارت
از مبلغ 21 تا 51 میلیون 25 % خسارت
از مبلغ 51 تا 111 میلیون 31 % خسارت
از مبلغ 111 تا 151 میلیون 35 % خسارت
از مبلغ 151 میلیون به بالا 41% خسارت
برای آشنایی بیشتر و استعلام قیمت به سایت زیر مراجعه فرمایید
🌐www.barabin.ir

Comments

Be the first to add a comment