احراز هویت (فقط به عنوان پذیرنده) الزامی شد و ایران در فهرست کشورهای مورد تحریم سایت کوین‌پیمنتز قرار گرفت.
اطلاعات تکمیلی

Comments

Be the first to add a comment