خیلی‌ها معلولیت را به عنوان یک آسیب یا مشکل اجتماعی و فردی می‌شناسند. کالین بارنز در این متن تلاش می‌کند معلولیت را به عنوان یکی از چیزهایی که جامعه ساخته معرفی کند.

🔗متن کامل
http://medn.me/4T

@dscampaign | کمپین معلولان

Comments

Be the first to add a comment