خبرنامه تامند 😀

امکانات جدید در نسخه 41 :
اضافه شدن فیلد تاریخ اعتبار به فرم پیش فاکتور
اضافه شدن ماژول نظرسنجی به زیر سیستم ارتباط با مشتریان CRM
اضافه شدن فیلد نوع قطعه تعمیری/تعویضی در فرم ثبت عملکرد تعمیرات
اضافه شدن امکان ثبت خروج فروش برای فاکتورهای خدماتی
اضافه شدن گزارش تجمیعی لیست اقلام به حداقل و حداکثر و نقطه سفارش رسیده موجودی
اضافه شدن گزارش اقلام راکد/بدون گردش
اضافه شدن فیلد تاریخ توافقی به فرم خروج امانی
اضافه شدن الزام کنترل ساعت در رسید و خروج های اخذ خدمات
اضافه شدن فیلد ساعت و مقدار نمونه به برگه کنترل
اضافه شدن امکان الزام به تایید حواله های مصرفی توسط گیرنده
اضافه شدن امکان انتخاب نام حساب بانکی در فرمول شرح اسناد در واریز و برداشت نقدی
اضافه شدن امکان غیرفعال کردن یک شماره بچ (عدم امکان فعال کردن دوباره بچ)
اضافه شدن امکان غیرفعال کردن عملیات در فرمول ساخت (غیر فعال کردن OP)
اضافه شدن تعیین سطح دسترسی به فرم دفترچه تلفن
اضافه شدن فیلد توضیحات به فرم ابطال برگه چک
اضافه شدن امکان ریالی کردن دوباره کلیه اسناد مالی انبار، فروش و تولید برای رفع مغایرت
اضافه شدن امکان ارسال فاکتورهای با الگوی صادراتی به سامانه مودیان
اضافه شدن گزارش مانده مواد سررسید شده نزد تامین کنندگان در سامانه تاش

تامند، در تلاش است در هر نسخه نیازهای شما را تامین نماید
از اینکه با ما همراهید صمیمانه سپاسگزاریم🌹
@tamand

1 comment

ضمن تشکر از تلاش شما ، امیدوارم به زودی فیلد درج شعبه نیز در فاکتور های سامانه مودیان ایجاد گردد.