وقتی آدم کسی را دوست دارد،
همیشه چیزی برای گفتن یا نوشتن به او پیدا می‌کند، تا آخر عمر!

📗 ابله محله
✍🏻 كريستين بوبن

.

Comments

Be the first to add a comment