به نظرتون کدوم یکی از مشکلات محله‌ ی سهرابیه دردناک تر بود؟
Anonymous Poll
کمبود آب و برق
قطعی گاز
ساخت و ساز غیر مجاز

2 comments

بی آب و برقی بد ترینه به نظرم. مردم تشنه و ‌گشنه می مونن😭