رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد:
مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا 12 اردیبهشت ماه تمدید شد.
http://www.intamedia.ir/news/ID/29781
@tamand

Comments

Be the first to add a comment