.
واکسن پان کرونا جواب داد
.
مقاله امروز ژورنال نچر
.
این واکسن توسط موسسه واکسن دانشگاه دوک آمریکا ساخته شده است و بر مبنای نانوذرات است
.
در آزمایشات حیوانی روی موش و میمون در جلوگیری از ابتلا به همه انواع اولیه و جهش یافته انگلیسی و برزیلی و آفریقایی کرونا و همچنین مرس و سارس و همه انواع کرونای حیوانی ۱۰۰ درصد موثر بوده است
.
مبنای ساخت این واکسن در واقع ساخت ناحیه چسبنده به گیرنده خاصی هست که در همه ویروسهای کرونای حیوانی مشترک و ثابت است و دچار جهش یا تغییر نمی شود
.
این ناحیه در واقع پاشنه آشیل ویروسهای کرونا نامیده شده است
.
همین ناحیه ویروس توسط نانوتکنوژی ساخته شده و وارد بدن می شود و به همراه ان مولکول کوچکی که آگونیست تول لایک رسپتور نوع ۷ و ۸ می باشد همراه شده است
.
سازندگان این واکسن گفته اند از بهار سال گذشته می دانستند واکسن‌های فایزر و مادرنا روی کرونا موثر خواهند بود ولی جهش های ویروس کرونا مسأله ساز خواهد بود و تمرکز خود را بر تولید واکسن هایی برای مقابله با جهش های آتی و حتی پاندمی های آتی کرونا گذاشتند
.
در بیست سال گذشته بشر با سه پاندمی کرونا مواجه شده است: سارس و مرس و کوید۱۹، حسن این واکسن این هست که جلوی پاندمی های آینده کرونا را هم خواهد گرفت
.
درود بر علم و تبریک به دانشمندان و به امید پاسخ موفق در کارآزمایی های انسانی این واکسن نجات بخش

لینک خبر روی سایت دانشگاه دوک:
https://medschool.duke.edu/about-us/news-and-communications/med-school-blog/new-vaccine-blocks-covid-19-and-variants-plus-other-coronaviruses

Comments

Be the first to add a comment