«با حقيقى كردن قيمت‌ها هيچ مشكلى ندارم. ولى حقيقى كردن قيمت‌ها بايد در تمامى پله‌هاى ارزش افزوده اعمال شود.
.
با خصوصى سازى مشكلى ندارم، اما شركتى كه مديرانش با اسلحه و سرباز به جلسات مذاكره با شركاى تجارى مى روند، خصوصى نيست.
.
با برخورد شديد پليس با بزه كاران مشكلى ندارم. اما پليسى كه در برابر متهم به قتل عمد تعظيم مى‌كند اعتبار بزه ستيزى ندارد.
.
از اجراى بدون مماشات قانون استقبال مى‌كنم. اما زمانى كه مختلسان ميلياردى آزادانه مى‌گردند و قانون به دنبال نوجوانان براى آب بازى در پارك‌هاست، به تمام اين سيستم قضائى مى‌خندم.
.
موافق سياست خارجى مستقل و بر پايه منافع ملى هستم. ولى زمانى كه وزير خارجه در روز روشن و در برابر دوربين‌ها دروغ مى‌گويد و مذاكره كنندگان سهم قانونى كشور را به مفت مى‌فروشند، به اين سياست خارجى اعتماد ندارم».
.
این مطلب از توییتر دکتر «محمدرضا جهان‌پرور» برداشته شده است. ایشان استاد اقتصاد دانشگاه و مقیم ایالات متحده است. .

@Tavaana_TavaanaTech

3 comments

جوانان #بانە بمپ بنزین عثمان آباد را بە گلولــلە بستند.
🍃🍂
همه در انتظار جرقه‌ بودند، غافل از این‌که‌ خود می‌توانند یک جرقه باشند؛ اکنون جرقه اعتراضات زده شده است این بار تا سقوط کامل رژیم خیزش ادامه دارد

از کانال‌های متصل به جمهوری اسلامی مثل آیت الله بی‌بی‌سی و آیت الله اینترنشنال لفت بدین.

برای پیگیری اخبار خیزش سراسری مردم عضو کانال‌های آواتودی و صدای زم شوید

➡️ @Sedaiezam
➡️ https://t.me/sedaiezam
سید علی خامنه‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم غیور ایران ما صدای شما را شنیدیم
امام زمان حج میفرمایند به خیابان ها نیایید
چند سالی صبر داشته باشید همه چی خوب میشود

انقلاب نکنید تظاهرات سراسری حرام است
برای سرنگونی نظام مقدس تلاش نکنید خوب نیست چهل سال خدمت کردیم بازم خدمت میکنیم