تلگرام و کمسیون اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)
نبرد تلگرام با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در سال 2019 به یکی از درام های حقوقی فضای کریپتو تبدیل شد. البته دلیل اصلی این نبرد دراماتیک زیاده خواهی بی امان برادران دروف نبود بلکه به این دلیل است که نتیجه و رای دادگاه در این مورد می تواند تاثیر و پیامدهای ماندگار برای پروژه های فینتک در سراسر جهان داشته باشد. ادامه مقاله در👈 👇
https://exchangehall.ir/pzdg

Comments

Be the first to add a comment