ما در تامند به ارائه خدمات و محصولات با کیفیت با قیمت منصفانه تعهد داریم.😀
لذا با توجه به افزایش هزینه های زیرساختی کشور و همچنین حفظ کیفیت، مجبور به افزایش قیمت از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خواهیم بود.
از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم
@tamand

Comments

Be the first to add a comment