🔥سینمای دخانی و سینمای متفاوت جنگی

💢سینمای هالیوود در سده ۲۱ مسیر خود را به سمت سینمای دخانی سوق می‌دهد. سینمایی که اجنه و موجودات فراانسانی نقش به سزایی در آن دارند. سینمایی که مفهوم های جدید و عجیبی را از مکتب فکری غرب به نمایش میگذارد.

♨️در این مقاله به نقد و بررسی این سبک سینمایی می‌پردازیم...
مطالعه این مقاله رو از دست ندین...😉


❗️🔥 https://bit.ly/2V41cWp 🔥❗️

الفبایت الفبای بهترین‌ها
#alefbyte
#hollywood
#dokhani
#cinema

Comments

Be the first to add a comment