نصف شدن پاداش ماینرهای بیت کوین:
هاوینگ بیت کوین هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد و میزان پاداشت ماینرهای بیت کوین را نصف می کند همانطور که بسیاری می دانند، عرضه بیت کوین(BTC) محدود است. پس از تولید 21 میلیون سکه، شبکه تولید بیشتری نخواهد داشت. در این مقاله به بررسی زمان رخداد هاوینگ و تاثیر هاوینگ های قبلی بر قیمت بیت میپردازیم
ادامه در 👈https://exchangehall.ir/halving

Comments

Be the first to add a comment