هیچ کس لیاقت اشک‌های تو را ندارد
و کسی هم که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی‌شود.

📗 ساعت شوم
✍🏻 گابریل گارسیا مارکز

.

Comments

Be the first to add a comment