🔑دانلود یادداشت فنی ناسا: تخمین استحکام دستی

تصور کنید که فضانورد هستید و در 40 سال پیش در حال ماموریت و هیچ رایانه ای با امکانات فعلی برای حل مسائل محاسبات #استحکام #سازه در دسترس نیست. در این مورد ، یک سند شگفت انگیز در سه جلد وجود دارد که مجموعه ای از روشهای محاسبه استحکام معتبر در صنعت هوافضا است. این روشها به گونه ای انتخاب شده اند که می توانند به صورت دستی مورد استفاده قرار گیرند.

https://banumusagr.com/nasa-structure-space/

#بنوموسی #دانلود #صنعتی #هوافضا
با انتشار، از ما حمایت کنید

™️مرکز پیشرفته طراحی، مهندسی معکوس، آنالیز و ساخت قطعات و تجهیزات مهندسی

🐎 "فکر نکن، شبیه سازی کن"
🎗#Simulation4Innovation
🧞‍♂️بنوموسی، تحقیق و توسعه صنعتی
https://t.me/BanuMusaGr
™️ https://BanuMusaGr.com

Comments

Be the first to add a comment