📷نیم میلیون دانش‌آموز ایرانی از تحصیل جا ماندند

معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در شبکه خبر گفت: بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز برای ثبت سفارش کتب درسی اقدام نکردند؛ این یعنی احتمالا حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار دانش‌آموز امسال به طور اجباری از درس خواندن محروم شدند.

@SepehrAzadi

2 comments

بنی حبیب
وای خدایا چه میکنی با ما بگو چرا مگر قرن ۲۱ نیست چرا باید بیسواد زیاد باشد چه گناهی بچه ها کردهاند که عمرشان بیهوده تلف شود
آمار دوباره غلط است آنها فقط ثبت نام نکردند دوازده و نیم میلیون دانش آموز ثبت نام کردند و پول به جیبشان ریختند حتی کتاب دبیرستانی ها را ندادند و از تحصیل ماندند شدند دایه مهربانتر از مادر از یه جای دیگه سوختن چون نیم میلیون پول زور ندادند