👨‍💼بیمه گذاران #بیمه_عمر_و_تأمین_آتیه
می دونستید جهت دریافت دفترچه پرداخت اقساط حق بیمه و وام خودتون نیازی به مراجعه حضوری به شعبه نیست.

به راحتی و از طریق وب سایت شرکت می تونید اطلاعات زیر را دریافت نمایید.

• اطلاعات اقساط حق بیمه دریافتی
• اطلاعات وام دریافتی
• دریافت برگه اقساط حق بیمه و وام
• اطلاعات سود مشارکت در منافع

مشاهده اطلاعات بیمه نامه عمر و تامین آتیه:
https://gourl.page.link/LDvk


🔹آرامش شما،هدف ما🔹


#بیمه_پاسارگاد #بیمه #سرمایه_گذاری #اقساط #وام #بیمه_عمر #اطلاعات #منافع #سود #مشارکت #حق_بیمه #برگه_بیمه #دفترچه

2 comments

success
عالیه