سی و هفتمین #همفکر گرگان

چهارشنبه ۲۴مهر ۹۸

به میزبانی موسسه ميراث نگارستان

📍 نشاني : خ خمینی آفتاب 15 كوچه هتل خیام
روبه روی امامزاده نور موسسه میراث نگارستان

لینک ثبت نام
https://evnd.co/JY6bq

⚠️ توجه : ظرفیت محدود است لطفا ثبت نام کنید

Comments

Be the first to add a comment