درس دوم کتاب Grammar for IELTS منتشر شد 🥳

از طریق لینک زیر می‌تونید ویدئوهای کامل رو ببینید :
https://www.youtube.com/channel/UCFT8qoNJ76SSBvnGYaSs0lg

یاد بگیرید برای آینده‌ای بهتر | موسسه بین‌الملل خوارزمی

Comments

Be the first to add a comment