اقلام توزیع شده در روستاهای سیل‌زده‌ی مسیر رودخانه کاجو در شهرستان #قصرقند استان سیستان و بلوچستان،
در تاریخ ۱۶ و ۱۷ مرداد ۹۸

❇️لیست اقلام توزیع شده در روستاهای:
📍کوشات ۱ - ۱٣٢ خانوار
📍کوشات۲- ٣٢ خانوار
📍کوشات٣ - ٣٣ خانوار
۹۸/۵/۱۶

📍پک اضطراری ۷۲ساعته -۲۰۰عدد
📍پک بانوان-۲۰۰عدد
📍پوشک بچه- ۸۶ عدد شامل:
سایز بزرگ- ۱۲عدد
پوشک بچه سایز۳- ۱۸ عدد
پوشک بچه سایز۲- ۲۶ عدد
پوشک بچه سایز۴- ۱۰ عدد
پوشک بچه سایز متوسط- ۱۰ عدد
پوشک بچه سایز۱- ۱۰ عدد

❇️لیست اقلام توزیع شده در روستاهای:

📍انجیرکی، ۱۶ خانوار
📍سرکاجه، ۱۵ خانوار
📍دهیرک، ۱۱۸ خانوار
📍پتهک، ۳۶ خانوار
📍شادکام دپ، ۱۷ خانوار
۹۸/۵/۱۷

📍پک اضطراری۷۲ساعته- ۱۲۵ عدد
📍تن ماهی- ۳۳۵ عدد
📍کنسرو لوبیا- ۲۸۵ عدد
📍پک بانوان- ۲۳۴ عدد
📍پوشک بچه- ۳۱۴ عدد شامل:
پوشک بچه سایز۶- ۱ عدد
پوشک بچه سایز۳- ۷۸ عدد
پوشک بچه سایز۴- ۹۹ عدد
پوشک بچه سایز۲- ۴۷ عدد
پوشک بچه سایز۱- ۴۰ عدد
پوشک بچه سایز۵- ۴۹ عدد
📍بیسکوییت مادر- ۷۸ عدد
📍بیسکوییت دایجستیو- ۳۹ عدد
📍کرم ضدگزش افتربایت- ۳۶ عدد
📍بیفور بایت- ۶۱ عدد

#سیل_سیستان_و_بلوچستان
🆔 @imamalisociety

Comments

Be the first to add a comment