خبر فوری💥

" محدودیت اپلود تلگرام به 2 گیگابایت افزایش یافت "

و خبر خوب ربات های فایل به لینک ما از این فایل های 2 گیگی پشتیبانی میکند 🌺😝

@dlgram_bot
@lfile_bot 🆕

این خبرو پخش کنید

Comments

Be the first to add a comment