BIPx е BIP, но в мрежата на Ethereum. Ако използвате борсата BINANCE, тогава със сигурност при изтегляне, например същата BNB монета, сте виждали, че тя е достъпна в мрежите erc-20, bep-20, bsc. Тоест имате избор в коя мрежа да съхранявате вашия bip. В minter или в Ethereum или в bsc.

Какво получавате с BIPx? 


BIPx се публикува автоматично на всички обменници от типа uniswap, balancer, pancake и т.н. Сега можете да съхранявате и обменяте монети в портфейла на Trustwallet, да съхранявате BIP на хардуерни портфейли като Ledger и Trezor. Също така ще бъде лесно да се направи листинг на такива борси като binance, huobi, kukoin. И това е само малка част от всичко, което BIPx дава. Hub е това, което служи за преместване на BIP  към BIPx и обратно.

Comments

Be the first to add a comment