آیا بیت کوین یک حباب است ؟
علیرغم کاهش ارزش بیت کوین ، بازار رمزنگاری در حال شکوفایی است و هنوز مانند حباب از هم پاشیده نشده است.
کریپتو کارنسی ها به سرعت وارد آگاهی عمومی شده اند و بسیار برای کاربران و تاجران جذاب و قابل توجه هستند.
اما برای سرمایه گذاران و معامله گران بیت کوین یک فرصت عالی سودآور و حتی یک دارایی با ارزش بلند تعریف میشود .
ادامه این مقاله در : https://exchangehall.ir/h4wl

Comments

Be the first to add a comment